Škola o prázdninách nespala

Není pravda, že se 30. června škola uzavře a otevře se opět až 1. září.

Letošní prázdniny na ZŠ Kounice jsou toho dokladem.

Největší změnou je úprava šaten, kdy byly stávající šatny nahrazeny šatními skříňkami.

Nové šatní skříňky zafinancované městysem Kounice

Byly rekonstruovány rozvody vody ve školní kuchyni.

Byla vybavena nová učebna pro první třídu.

Mezi drobné úpravy spadá malování vnitřních prostor tříd a chodeb, čištění oken a žaluzií, důkladné umytí podlah a vyčištění koberců, údržba trávníku v areálu školy.

Poděkování patří paní starostce a pracovníkům městyse Kounice a provozním zaměstnancům školy, kteří připravili školu na nový školní rok.

Za vedení školy Ladislav Jedlička a Jaroslav Urban