Mobil, počítač či jiné chytré zařízení jako dobrý sluha nebo nebezpečný nástroj?

Se začátkem školního roku začaly děti zase více komunikovat na sociálních sítích, což s sebou přináší i specifická nebezpečí, jako jsou kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, sexting, happy slaping, flaming, trolling či ostrakizace… (vysvětlení viz „Desatero…“)

Do výuky průběžně zařazujeme preventivní programy, které se mimo jiné zaměřují právě na problematiku a rizika užívání internetu a sociálních sítí. Každý rok však řešíme několik případů, ve kterých můžeme hovořit o počátečních projevech kyberšikany. Bohužel se s nevhodným chováním na internetu setkáváme i u dětí na 1. stupni. Škola sama tento problém nevyřeší. Díky zákazu používání chytrých zařízení jsme negativní vliv moderních technologií na půdě školy minimalizovali. Neovlivníme však komunikaci dětí mimo vyučování. Tato zodpovědnost je pouze na vás, rodičích. V případech podezření na projevy kyberšikany, jejichž řešení nespadá do kompetence školy, řeší tyto případy Policie ČR.

Věnujte pozornost tomu, jak vaše děti tráví čas v on-line prostředí. Jeho užívání má svá pravidla, která je dětem potřeba stále připomínat, a škola sama na to nestačí. Hlavní podíl na této prevenci musí mít rodina. Dohlížejte na své dítě stejně, jako to děláte na dětském hřišti. Pokud by ze země zvedlo injekční stříkačku a chtělo si s ní hrát, také byste zasáhli! Mobilní telefony a další chytrá zařízení kupujeme dětem my, rodiče. Dáváme jim do ruky věc, která jim může dobře sloužit, ale také vážně ublížit. Děti od nás potřebují návod a hlavně pravidla, jak tento nástroj bezpečně používat. Koupí mobilního telefonu s přístupem do kyberprostoru se naše dítě stává zranitelným a my ho před tímto nebezpečím musíme chránit.