Informace k nástupu do školy

Vážení rodiče,

chtěl bych Vám moc poděkovat za součinnost při distanční výuce v této nelehké době. Vážím si Vaší pomoci a děkuji Vám za ni.

Také bych chtěl touto cestou poděkovat i všem pedagogům za přístup k přípravě a realizaci na online výuce.

Děkuji také paní starostce za spolupráci v době pandemie a poskytnutí ochranných a dezinfekčních prostředků.

Pracujeme na tom, aby se do budoucna sjednotila pravidla výuky a spojení mezi žáky a pedagogy probíhalo stejnou formou. Řešíme, jaké online platformy použijeme tak, aby byly jak pro Vás (rodiče a žáky), tak pro pedagogy nejefektivnější. Prosím Vás tímto o vyplnění krátkého dotazníku, který Vám třídní učitelé rozešlou v úterý 5.5. i s podrobnějšími informacemi k nástupu do školy.

Následující řádky se budou věnovat rozvolňování mimořádných opatření, která se přímo týkají naší školy.

Od 11.5. zahájení opětovné výuky pro 9. ročník.

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11.5. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníku, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Přesné rozvržení výuky a celá realizace bude upřesněna ve středu 6.5. po zjištění přesného počtu žáků, kteří se zúčastní této formy výuky. Prosím tedy o součinnost zákonné zástupce, kteří budou v úterý 5.5. kontaktováni třídním učitelem k rychlé odpovědi.

Podmínkou účasti na opětovné prezenční výuce je podepsání čestného prohlášení O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ a prohlášení, že není dítě v kontaktu s osobou s rizikovými faktory ve spojitosti s nákazou Covid-19. Pokud, žák neodevzdá při prvním vstupu do školy tento formulář, nebude do školy vpuštěn. Zákonní zástupci, kteří nemají možnost tisku dokumentu, budou mít možnost si prohlášení vyzvednout ve škole každý den mezi 8 a 11 hodinou. Popřípadě ho bude moci zákonný zástupce podepsat v den nástupu do školy, tedy 11.5.2020.

Od 25.5. zahájení výuky celého prvního stupně.

První stupeň základní školy bude moci opětovně zahájit výuku v prostorách školy 25.5.2020. Přesná pravidla, v jakých bude výuka probíhat, budou vyvěšena na naše webové stránky v pondělí 11.5. I Vás rodiče žádám o včasnou odpověď třídním učitelům, kteří Vás budou kontaktovat v úterý.

Distanční výuka druhého stupně bude i nadále pokračovat stejným způsobem, pokud nenastane změna v postoji MŠMT.

Pokud budete mít jakékoli dotazy, neváhejte mi zavolat na telefonní číslo 774 041 523. Volejte ve všední dny mezi 8 až 16 hodinou.

Ladislav Jedlička, ředitel školy