Informace k obnově prezenční výuky

Vážení rodiče,

situace kolem otevírání škol byla dlouho nejasnou. S otevřením škol souvisí i obsáhlá administrativa, a tak si teprve nyní dovoluji předložit Vám informace týkající se obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole za podmínek nynější epidemiologické situace.

MŠMT vytvořilo manuál s podmínkami, které škola musí dodržet, aby žáci mohli opět začít s prezenční výukou. Pokusím se Vám v následujících řádcích stručně situaci přiblížit.

Jak to bude?

1. Příchod do školy

 •  Každý žák musí před nástupem do školy odevzdat vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a prohlášení, že není dítě v kontaktu s osobou s rizikovými faktory ve spojitosti s nákazou Covid-19. Prohlášení najdete v příloze. Pokud žák neodevzdá při prvním vstupu do školy tento formulář, nebude do školy vpuštěn. Zákonní zástupci, kteří nemají možnost tisku dokumentu, si ho mohou vyzvednout ve škole každý den mezi 8 a 11 hodinou, nebo ho bude moci zákonný zástupce podepsat v den nástupu do školy, tedy 11. 5. 2020 (platí pro 9. ročník), nebo 25. 5. 2020 (platí pro I. stupeň). Prosím všechny zákonné zástupce o důkladné přečtení všech rizikových faktorů a skupin.
 • Před příchodem do školy a poté i v areálu školy musí žáci dodržovat pravidla nouzového stavu. To znamená, že musí mít nasazenou roušku a musí dodržovat rozestupy 2 m. Do areálu školy je zakázán vstup doprovodu (s výjimkou prvního dne).
 • Každý ročník bude přicházet v určitém časovém intervalu, aby nedocházelo ke shlukování osob v šatně.
 • U vchodu bude probíhat měření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem. V případě zjištění teploty nebude žák vpuštěn do budovy a bude kontaktován zákonný zástupce žáka.
 • Žák musí mít s sebou dvě roušky a sáček, do kterého bude použitou roušku odkládat.
 • U vstupu třídní učitel převezme žáka ze své skupiny a odvede ho do třídy.
 • U vstupu bude připravena dezinfekce na ruce. Dezinfekce bude i ve všech třídách, před vstupem do jídelny a na toaletách, kde bude i antibakteriální mýdlo a papírové jednorázové osušky či utěrky.

2. Organizace výuky

 • Výuka bude organizována nanejvýše v 15 členných skupinkách.
 • Skupina bude vytvořena na základě zájmu zákonných zástupců (třídním učitelům dejte vědět nejpozději do 10. 5.). Pokud bude chtít zákonný zástupce přihlásit dítě později, nebude to možné.
 • Skupinka je neměnná. Po celou dobu výuky (až do konce školního roku) nesmí do skupinky přibýt žádný další žák.
 • Pokud bude probíhat výuka frontálně a žáci budou sedět v lavicích, budou si moci roušky sundat. Při skupinové práci musí roušku mít po celou dobu výuky.
 • Celou dopolední část výuky povede třídní učitel (platí pouze v případě, že se k výuce přihlásí max. 15 žáků – přihlásí-li se žáků více, bude druhou skupinu třídy vzdělávat jiný vyučující). Při malém zájmu může dojít ke tvoření skupin napříč třídami či ročníky. Odpolední výchovnou část povede asistent nebo vychovatel.
 • Skupiny budou sestavovány také na základě zájmu o odpolední výchovu. Zdůrazňuji, že nejde o družinu. Skupiny se i po dobu odpolední výchovy nesmí mísit. Vzhledem k opatřením, která byla stanovena MŠMT, vezměte prosím na vědomí, že žáci nesmí v dopoledních ani odpoledních hodinách opustit areál školy, nesmí hrát míčové a deskové hry atd. Na rovinu říkám, že to bude pro děti i vychovatele složité a psychicky náročné.
 • Žáci, kteří nenastoupí k prezenční výuce (tedy žáci, kteří z rozhodnutí rodičů  nebudou chodit do školy), zůstanou v kontaktu s třídním vyučujícím. Bude na třídním vyučujícím, jakou formou bude nadále probíhat distanční výuka.

3. Organizace ve společných prostorách

 • Chodby, toalety, šatny a příchod do jídelny – to jsou prostory, kde musí žáci dodržovat rozestupy 2 m a musí nosit roušku.
 • V jídelně mohou roušku sundat pouze v době konzumace jídla.
 • Jídlo bude vydáváno se zabaleným příborem. Není povolena distribuce pití. Pití tedy musí mít žáci s sebou.

4. Kroužky

 • Žádné školní kroužky nebudou zahájeny.
 • Pan Hoskovec také nesmí do konce školního roku v prostorách školy vyučovat.

5. Rozvrh

 • 9. ročník bude mít upravený rozvrh jen za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Rozvrh zveřejní ve čtvrtek třídní učitelka.
 • 1. stupeň bude mít výuku upravenou požadavkům třídního učitele, popřípadě vyučujícím, který skupinu povede. V rozvrhu bude zohledněn čas příchodu do školy, čas odchodu na oběd a čas přesunu do odpoledního výchovného programu. Podrobnější informace Vám sdělí třídní učitel/ka.
 • Odejít ze školy může žák pouze po skončení dopoledního bloku nebo po skončení odpoledního bloku. Odchody v jiných časech nejsou možné.

6. Výuka 6., 7. a 8. ročníku

 •  Do odvolání bude probíhat podobným způsobem jako doposud. Pokud nastane situace, že budeme muset využít k výuce či výchovné činnosti vyučující z druhého stupně, bude výuka upravena.

7. Dotazník

 •  Vážení rodiče,  prosím Vás také o vyplnění dotazníku, který najdete na následujícím odkaze.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelDnaZedxG9MkJPqDXe-dEQcyuMblSDsLrWo1mJreI8oWYXw/viewform?vc=0&c=0&w=1

 

Shrnutí:

Dejte prosím nejpozději do 10. května 2020 vědět třídním učitelům tyto informace:

1.     Máte zájem o to, aby vaše dítě navštěvovalo za výše uvedených podmínek v období od 11. května (9. ročník) nebo od 25. května (1. – 5. ročník) Základní školu Kounice?

2.     Bude vaše dítě navštěvovat pouze dopolední blok nebo dopolední a odpolední blok?

3.     Máte zájem, aby vaše dítě chodilo ve škole na oběd?

Pokud budete mít jakékoli dotazy, neváhejte mi zavolat na telefonní číslo 774 041 523. Volejte ve všední dny mezi 8 až 16 hodinou.

Děkuji Vám za spolupráci.

Pevné zdraví.

Ladislav Jedlička, ředitel školy