Harmonogram výuky od 8. června 2020

Vážení rodiče,

dne 25. 5. vláda na svém jednání schválila možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná a nemusí se jednat o každodenní provoz.

Od 8. 6. bude Základní škola Kounice otevřena i pro žáky 6., 7. a 8. ročníku, a to v těchto dnech:

 1. 6. a 15. 6. pro 6. ročník od 8:30 do 11:30
 2. 6. a 16. 6. pro 7. ročník od 8:30 do 11:30
 3. 6 a 17. 6. pro 8. ročník od 8:30 do 11:30

Výuka bude využita ke konzultacím a třídnickým hodinám. Po ukončení výuky odcházejí žáci domů. Z důvodu nutnosti dodržování přísných hygienických podmínek není možné nabídnout žákům v těchto dnech oběd.

Výuka v 9. ročníku bude z organizačních důvodů ukončena 9. 6. v tomto časovém rozvrhu: skupina A od 9 – 10 hod. a skupina B od 10 do 11 hod.

Jak to bude?

 1. Příchod do školy
 • Každý žák musí před nástupem do školy odevzdat vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a prohlášení, že není dítě v kontaktu s osobou s rizikovými faktory ve spojitosti s nákazou Covid-19. Prohlášení najdete v příloze. Pokud žák neodevzdá při prvním vstupu do školy tento formulář, nebude do školy vpuštěn. Zákonní zástupci, kteří nemají možnost tisku dokumentu, si ho mohou vyzvednout ve škole každý den mezi 8 a 11 hodinou,  nebo ho bude moci zákonný zástupce podepsat v den nástupu do školy. Prosím všechny zákonné zástupce o důkladné přečtení všech rizikových faktorů a skupin.
 • Před příchodem do školy a poté i v areálu školy musí žáci dodržovat pravidla nouzového stavu. To znamená, že musí mít nasazenou roušku a musí dodržovat rozestupy 2 m. Do areálu školy je zakázán vstup doprovodu (s výjimkou prvního dne).
 • S ohledem na již probíhající výuku 1. stupně bude žákům stanoven časový interval příchodu do školy, aby nedocházelo ke shlukování osob v šatně.
 • U vchodu bude probíhat namátkové měření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem. V případě zjištění teploty nebude žák vpuštěn do budovy a bude kontaktován zákonný zástupce žáka.
 • Žák musí mít s sebou dvě roušky a sáček, do kterého bude použitou roušku odkládat.
 • U vstupu třídní učitel převezme žáky a odvede je do třídy.
 • U vstupu bude připravena dezinfekce na ruce. Dezinfekce bude i ve všech třídách, před vstupem do jídelny a na toaletách, kde bude i antibakteriální mýdlo a papírové jednorázové osušky či utěrky.
 1. Organizace výuky
 • Výuka bude organizována nanejvýše v 15 členných skupinkách.
 • Pokud bude probíhat výuka frontálně a žáci budou sedět v lavicích, budou si moci roušky sundat. Při skupinové práci musí roušku mít po celou dobu výuky.
 • Žáci, kteří nenastoupí k výuce (tedy žáci, kteří z rozhodnutí rodičů  nebudou chodit do školy), zůstanou v kontaktu s třídním vyučujícím. Bude na třídním vyučujícím, jakou formou bude nadále probíhat distanční výuka.
 1. Organizace ve společných prostorách
 • Chodby, toalety, šatny – to jsou prostory, kde musí žáci dodržovat rozestupy 2 m a musí nosit roušku.

Shrnutí:

Dejte prosím nejpozději do 1. června 2020 vědět třídním učitelům, zda se vaše dítě zúčastní výuky.

Pokud budete mít jakékoli dotazy, neváhejte mi zavolat na telefonní číslo 774 041 523. Volejte ve všední dny mezi 8 a 11 hodinou.

Děkuji Vám za spolupráci.

Pevné zdraví.

Ladislav Jedlička, ředitel školy