Školní stravování od září 2022

Informace o školním stravování ve školním roce 2022-2023 a způsobu placení:

Ceny jídel:

 • MŠ děti do 6 let 43,- Kč, záloha 870,-Kč / měsíčně
 • MŠ děti od 7 let 49,- Kč, záloha 990,- Kč / měsíčně
 • ZŠ žáci 7 – 10 let 28,- Kč, záloha 540,- Kč / měsíčně
 • ZŠ žáci 11 – 14 let 30,- Kč, záloha 580,- Kč / měsíčně
 • ZŠ žáci 15 a více let – 31,- Kč, záloha 600,- Kč / měsíčně
 • cizí strávníci 67,- Kč

Způsob platby:

a) V hotovosti v kanceláři vedoucí jídelny vždy v pondělí od 7:00 do 8: 00 hod. a ve středu v době od 7:00 do 8:15 hod. nebo dle dohody, vždy do 20.dne v měsíci (na měsíc následující)
b) Převodem na účet školy (51-5660760227/0100) vždy do 20. dne v měsíci ( na měsíc následující)

Platí se předem formou zálohy na měsíc následující. V září se platí na měsíc září i říjen. Poslední platba bude v květnu 2023.

Již přidělené VARIABILNÍ SYMBOLY jsou platné, noví žáci obdrží na vyžádání VS, který je nutný pro identifikaci spolu se zadáním jména a příjmení strávníka.

Nebudou-li připsány platby na účet nebo v pokladně do uvedeného data, až do uhrazení nebude strávníkovi oběd vydán.

Vzniklé přeplatky budou převedeny do dalšího školního roku nebo na požádání vráceny zpět hotově nebo na účet.

Odhlašování obědů – předem nebo do 7:00 hod. ráno na týž den!!!

Přihlašování obědů – v pracovní dny do 10:00 hod. na následující den!!!

  • na strava.cz – obědy budou automaticky přihlášeny, strávník změnu provede sám. Přístupové údaje budou zaslány na email nebo předány na začátku školního roku společně s přihláškou ke stravování. Popřípadě v kanceláři školní jídelny.
   • na e-mail školní jídelny: jidelna@zskounice.cz, SMS zprávou na č. 722 207 002,
   • telefonicky: 321 695 873 – linka 106; 722 207 002

První den nepřítomnosti může být neodhlášený oběd vydán do vlastních nádob pouze v době od 10:45 do 11:15 hod. pro ZŠ ( zadní vchod do školní jídelny) a v MŠ po 12.hod.

PŘÍPADNÉ ZMĚNY V KONTAKTECH, BYDLIŠTI NEBO VE STRAVOVÁNÍ PROSÍME NAHLÁSIT CO NEJRYCHLEJI VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY!

Kontakt :
telefon do ŠJ: 722 207 002 nebo 321 695 873 a budete přepojeni (linka 106)
e-mail: jidelna@zskounice.cz

Martina Nováková – vedoucí školní jídelny
Dita Hybnerová – ekonomka ZŠ