Online výuka

Základní škola nabízí zákonným zástupcům možnost vyzkoušet si distanční výuku z pohledu žáka.

Při setkání se seznámíte s aplikacemi Googlu, ve kterých bude výuka probíhat.

Hlavní zaměření: Google učebna, Google Meet, dokumenty, prezentace, G-mail.

Termín: středa 23.9. 2020 od 14 hodin

Délka setkání: přibližně 1 hodina

Pokud to situace dovolí, budou se termíny opakovat vždy ve středu. Při větším zájmu škola připraví další termíny.

Zapisovat se můžete na vchodových dveřích do šaten školy. Kapacita setkání je deset osob.

Nezapomeňte si s sebou vzít na setkání přihlašovací údaje svého dítěte.

 

Ladislav Jedlička, ředitel školy