Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Vážení rodiče,

s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje KHS
následující mimořádná opatření:

 • omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti
  dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,
 • omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle
  školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí
  vzdělávání není zpěv,
 • omezení provozu škol podle školského zákona, s výjimkou mateřských škol a
  prvního stupně základního vzdělávání v základní škole, a vysokých škol podle
  zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti.

Jednoduše řečeno na ZŠ je zakázán zpěv na prvním i druhém stupni, tělesná výchova na druhém stupni a všechny kroužky provozované ve škole jsou zakázány pro oba stupně.

Trochu absurdní, když veškeré sportovní aktivity sdružené pod sportovní oddíly, jsou povoleny a to do počtu 130 přítomných.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STRANICE

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 7/2020

Ladislav Jedlička, ředitel školy