Informace k provozu škol

Vážení rodiče,

ve včerejší tiskové konferenci ministra zdravotnictví a ministra školství zaznělo rozhodnutí vlády o dalším postupu uvolňování opatření v oblasti školství.

30. listopadu nastupuje do školy celý první stupeň a k rotační výuce druhý stupeň.

Z druhého stupně nastoupí 8. a 9. ročník (devátého ročníku se rotační výuka netýká – ve škole zůstanou prezenčně do odvolání s prvním stupněm). Následující týden (od 7.12.2020) nastoupí k prezenční výuce 6. a 7. ročník, 8. ročník přechází na distanční vzdělávání.

Upozorňuji rodiče, aby přesně dodrželi instrukce od svých třídních učitelů.

Výuka:

Ve třídách se bude intenzivně, dle doporučení MzČR, větrat. Doporučuji teplejší oblečení.

Ve všech prostorách školy bude povinnost nosit roušky. Doporučuji dvě roušky na den.

Nástup do školy bude od 30.11. v přesně stanovených časech pro jednotlivé třídy. Striktně dodržujte.

Obědy:

Na obědy budou třídy chodit podle stanoveného rozvrhu, který je na každý den jiný dle rozvrhu výuky.

Zkontrolujte účty dětí na portálu strava.cz. Plošně budou všechny děti nahlášeny na obědy od 30.11.

Družina:

V týdnu 23. – 27.11. bude družina fungovat v nastavení jako dnes. Jsou aktivní čtyři oddělení pro (1.A, 1.B, 2.A a 2.B). Není možné pro všechny oddělení zajistit ranní družinu, proto i nadále ranní družina nebude.

Od 30.11., kdy se vrací do školy i další ročníky prvního stupně, se oddělení 2.A a 2.B spojí. Vytvoří se oddělení pro 3. třídu. Čtvrté ročníky nebudou mít možnost družiny. Také se z personálních důvodů změní odpolední doba družiny. Odpolední družina bude jen do 15 hodin. Škola není schopna personálně zajistit tuto službu.

Vyúčtování úplaty za družinu proběhne ke konci ledna. Cena bude ponížena.

Kroužky:

Do odvolání zakázány.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví Ladislav Jedlička