INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 4. DO 10. LEDNA 2021

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1377 o přijetí krizového opatření, je zakázána osobní přítomnost žáků při prezenční výuce, kromě 1. a 2. ročníku.

4.1.2021 nastoupí k prezenční výuce obě první a druhé třídy. Roušky jsou povinny jak při výuce, tak při pohybu ve všech prostorách školy. Prosíme rodiče, aby žákům připravili dvě roušky na den. Je nutné často větrat, proto by žáci měli být vhodně oblečeni.

Družina:

Budou nadále fungovat tři oddělení (1.A, 1.B a 2.AB). Zároveň se doba družiny prodlouží do 16 hodin. Oddělení pro třetí ročníky se zruší a opět se otevře při návratu do čtvrtého stupně protiepidemického opatření.

Žáci 3. až 9. ročníku přechází opět na distanční výuku, která je povinná. Vracíme se k rozvrhu, který je pro tuto situaci připraven.

Prosím rodiče, aby sledovali informace od svých třídních učitelů.

Přeji úspěšné vkročení do nového roku.

Ladislav Jedlička