Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

na červnové schůzce k organizaci 1. třídy a školního roku 2021/2022 vám budou předány informace:

  1. o školním vzdělávacím programu,
  2. o pomůckách, které budoucím prvňáčkům poskytne škola,
  3. o pomůckách, které by měli zakoupit dětem rodiče,
  4. o průběhu 1. školního dne,
  5. o školní jídelně a školní družině.

Vzhledem k epidemické situaci zatím nemůžeme pevně stanovit datum ani formu setkání. Sledujte prosím stránky školy či nástěnku v MŠ, kde bude upřesněno místo a způsob setkání (přímo v budově školy, ve venkovních prostorách, nebo online formou) a konkrétní datum.

Prosím všechny rodiče, aby s nákupem pomůcek počkali až do doby, než proběhne společná schůzka.

Děkuji za pochopení a těším se na setkání.

Vendula Dovole