Havárie vody

Dnes dopoledne 25.4.2021 došlo v naši škole k havárii vody, která zasáhla celé staré křídlo školy, proto neproběhne prezenční výuka 4.A. Podrobné informace pošle paní učitelka Doktorová v průběhu dne.

Ostatní třídy (1.A, 2.A, 3. a 5.A) k prezenční výuce nastoupí. Výuka těchto tříd bude probíhat v přístavbě.

Velké poděkování patří dobrovolným hasičům Kounice, paní starostce, zastupitelům, učitelům a všem kdo přišel a pomáhal s odstraněním havárie.

Moc děkuji
Ladislav Jedlička, ředitel školy