INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských
zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

V základní škole se od 3. 5. 2021 povoluje osobní přítomnost žáků II. stupně za předpokladu dodržení rotační výuky.

Povoluje se tělesná výchova, která bude probíhat venku a za předpokladu dodržení homogenity skupin.

Testování bude probíhat i nadále, ale I. stupeň se bude testovat jen v pondělí a II. stupeň se bude testovat v pondělí a ve čtvrtek.

 

Kdo nastoupí od 3. 5. 2021?

I. stupeň celá skupina „B“ (1. B, 2. B, 4. B a 5. B)

II. stupeň 6. třída a 7. třída.

 

S pozdravem Ladislav Jedlička, ředitel školy