Pracovní sešity a autobusy na plavání zdarma

Vážení rodiče,

zastupitelé městyse Kounice, se rozhodli, že pro letošní školní rok 2021/2022, přispějí vám a vašim dětem na pracovní sešity a úhradu za autobusy na plavání.

Jedná se o částku cca. 400.000Kč.

Za zastupitelstvo městyse Kounice,

Miroslava Sochorová

starostka městyse Kounice