Etické dílny

Školní třída je …. Určitě by každý z nás dal rychle dohromady nějakou tu definici, vždyť je to jasné. Je asi jednoduché říci, co je to vlastně školní třída, ale mnohem těžší je si uvědomit, kolik radostí a starostí s sebou takový kolektiv přináší. Ať už v mateřské nebo základní škole, je to první velká skupina, do které děti přicházejí ze svého nejužšího prostředí, z různých sociálních i rodinných poměrů. Každé je úplně jiné a po svém si hledá místo pro svou osobnost. Děti také prožívají v běžném životě různé emoce, často si s nimi ale nevědí rady – ventilují je nesprávným způsobem (např. agresí), nebo je naopak potlačují, což se u nich může později projevit negativně, a to pak nepříznivě ovlivňuje vztahy v jejich vrstevnické skupině a také práce s nimi bývá obtížnější.
Hledání sebe sama ve školním kolektivu přináší i konflikty, které je potřeba urovnat a vysvětlit. Ne vždy je to jednoduché a efektivní. Vést děti k tomu, aby respektovaly ostatní spolužáky, dodržovaly daná pravidla a dávaly přednost pozitivnímu myšlení, je někdy nadlidský výkon. V letošním roce jsme se rozhodli pro zajímavou nabídku preventivních programů sdružení Hope4kids. V některých třídách naší školy probíhají od ledna programy primární prevence „Etické dílny“. Jejich cílem je podpořit kamarádské vztahy mezi dětmi, ukázat jim, jak mohou zvládnout různé emoce a těžké situace nejen ve škole, ale i doma tak, aby si vytvářely dobré vztahy i s rodiči a sourozenci. Během dílny využívá paní lektorka nejrůznější didaktické metody: zážitkové hry, dotazníky, hraní scének, video ukázky, názory vrstevníků a známých osobností… Celkem děti čekají tři setkání a už teď, po druhém z nich, můžeme říci, že to byla určitě dobrá volba.