Slavnosti Městyse Kounice

V rámci oslav Městyse Kounice 28. 5. 2022 uspořádala škola krátký den otevřených dveří.

Učitelé se žáky připravili 15 doprovodných stanovišť, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet své pohybové dovednosti, smyslové vnímání, dozvěděli se něco o přírodě a fyzice, začarovali si Harrym Poterrem a vytvářeli díla z papíru.

Všem učitelům i žákům moc děkuji za přípravu celého programu a za příjemně strávené dopoledne.

Kompletní fotogalerii naleznete zde.