První orientační běh

V posledních čtyřech týdnech se třídy 3. A, 5. A, 5. B, 6. A, a 6. B připravovaly na závody v orientačním běhu. V hodinách tělesné výchovy jsme se připravovali nejdříve na fotbalovém stadionu, kde jsme si vyzkoušeli poprvé lampionky s kleštěmi při tzv. paprsčitém orientačním běhu. Děti běhaly ze středu hřiště k lampionkům štafetově, ale musely v areálu hřiště najít kontrolky v přesném pořadí od čísla jedna do čísla patnáct. Na stadionu se nikdo neztratil, ale byl problém zapamatovat si, u jakého čísla již děti byly.

Druhým stupněm přípravy byl orientační běh v areálu školy, fotbalového stadionu, fotbalového stadionu s umělou trávou a beach volejbalového hřiště. Okruh dlouhý přibližně dva kilometry všechny třídy zvládly téměř bez problémů. Protože jsme pořád amatéři a začínáme se učit používat mapu, běhají děti ve dvojicích.

Ostrý start v přírodě jsme zorganizovali v okolí slavné Sáňkovačky, Smrťáku a kapličky nad Kounicemi. 14. června v osm hodin ráno se na start postavily dvojice namíchané ze 3. A, 5. A a 5. B. Tyto skupinky musely proběhnout trasu s 15 lampionky (cca 2,5 Km). Ve 12 hodin se na start připravili šesťáci. Jim jsme orientační běh trochu změnili a prodloužili. Osmnáct lampionků bylo rozmístěno na třech kilometrech trati.

Odpoledne si stejnou trať za stejných podmínek zaběhli i členové atletického kroužku, kteří mají již s orientačním během zkušenosti z letního a zimního soustředění.

Přikládám fotogalerii ze závodů všech zmíněných tříd i AK.

Děkuji za pomoc při organizaci A. Zedníkové, E. Dusové, J. Šimůnkovi a V. Bryndzovi.

Kompletní výsledky zde.