Historie hodu míčkem na ZŠ Kounice 1.10.1983 – 30.6.2022

Ve svém seriálu, který jsem začal historií skoku dalekého /sekce sport/, pokračuji hodem kriketovým míčkem.
Nejprve jsme házeli na starém hřišti u kina, v devadesátých letech na fotbalovém hřišti ve Vykáni a nyní buď v areálu školy nebo na fotbalovém hřišti v Kounicích. Úroveň této disciplíny se neustále snižuje, děti neumí přirozeně házet!

V této disciplíně mám zaznamenáno nejvíce výkonů – 634 kluků a 630 děvčat !!!
559 kluků a 438 děvčat hodilo přes 20 metrů
439 kluků a 166 děvčat hodilo přes 30 metrů
255 kluků a 29 děvčat hodilo přes 40 metrů
111 kluků a 2 děvčata hodilo přes 50 metrů
29 kluků hodilo přes 60 metrů a 6 dokonce přes 70 metrů

Rekordy školy drží :
Václava Roudnická z 1.2. 1988 z Kounic 55,60 metru
Matěj Veselý z 23.10.2014 z Kounic 80,20 metru

Všechny výkony najdete zde!

25.7. sprint na 60 metrů !

Jaroslav Urban