Úplata za využití ŠD

 

Úplata za ŠD je stanovena pokynem ředitele školy ve výši 1000 Kč za pololetí. Úplata je splatná do 19. září a ve II. pololetí do 20. února 2023.

Částku 150 Kč uhradíte u vychovatelek, které se starají o vaše děti.

Částku 850 Kč plaťte prosím převodem na účet školy: 51-5660760227/0100. JE NUTNÉ VŽDY UVÉST VARIABILNÍ SYMBOL 92022 A DO POZNÁMEK UVEĎTE JMÉNO VAŠEHO DÍTĚTE.