Informace ze školní jídelny

Od 1.11.2022 zahájí školní jídelna zkušební provoz výběru ze dvou hlavních
jídel.

Tuto možnost výběru budou mít všichni strávníci, kromě dětí z mateřské
školy, vždy ve čtvrtek.

Každý strávník bude automaticky přihlášen na oběd č.1. V případě, že si vybere
oběd č.2, musí sám provést změnu, a to na webových stránkách/aplikaci
strava.cz.

Z provozních důvodů je nutné provést změnu vždy nejpozději do čtvrtka 14.00
hodin na následující čtvrtek, tedy v týdenním předstihu.