„UZAVŘENÁ ŠKOLA“

AŤ SE VAŠE DĚTI UČÍ ODPOVĚDNOSTI A SAMOSTATNOSTI !

V minulosti jsme prosazovali projekt „Otevřená škola“.

V poslední době rodiče velice často přinášejí (i přivážejí) svým dětem zapomenuté úkoly, pomůcky a dokonce i svačiny!
Neváhají ani narušovat výuku při jejich předávání.
Náš školní vzdělávací program se snaží vychovávat žáky k samostatnosti a odpovědnosti, takže tato skutečnost je v rozporu s naším působením.
Z tohoto důvodu nebude rodičům umožněno předávání těchto věcí dětem, a to ani o přestávkách, ani přes pana školníka.

Dále žádáme rodiče, aby si v případě, kdy potřebují mluvit s někým z vyučujících, schůzku předem domluvili!

Jaroslav Urban – pověřený ředitel