Bezpečnost žáků

Z důvodů zvýšení bezpečnosti našich žáků musíme přistoupit k těmto opatřením:

  • Omezení vstupu do budovy školy, s výjimkou šaten
  • Návštěvy tříd a učitelů předem dohodnoutVýjimky pouze ze závažných důvodů,
    děkujeme za pochopení.