Školní stravování od září 2019

Informace o školním stravování ve školním roce 2019-2020 a způsobu placení:

Přihlášky ke stravování

Ceny jídel:

  • MŠ přesnídávka + oběd 27,- Kč, záloha 540,-Kč / měsíčně
  • přesnídávka + oběd + svačina 36,- Kč, záloha 720,- Kč / měsíčně
  • ZŠ žáci 7 – 10 let /1.-4. třída/ 26,- Kč, záloha 490,- Kč / měsíčně
  • ZŠ žáci 11 – 14 let /5.-9. třída/ 28,- Kč, záloha 530,- Kč / měsíčně
  • cizí strávníci 52 Kč

Způsob platby:

a) V hotovosti v kanceláři vedoucí jídelny vždy v pondělí od 7:00 do 8: 00 hod.a ve středu v době od 7:00 do 8:15 hod. nebo dle dohody, vždy do 20.dne v měsíci (na měsíc následující)
b) Převodem na účet školy (51-5660760227/0100) vždy do 20. dne v měsíci ( na měsíc následující)

Platí se předem formou zálohy na měsíc následující. V září se platí na měsíc září i říjen. Poslední platba bude v květnu 2020. Je také možné po dohodě platit i na I. nebo II. pololetí najednou.

Již přidělené VARIABILNÍ SYMBOLY jsou platné, noví žáci obdrží na vyžádání VS, který je nutný pro identifikaci spolu se zadáním jména a příjmení strávníka.

Nebudou-li připsány platby na účet nebo v pokladně do uvedeného data, nebudou obědy v příštím měsíci dětem vydány.

Vzniklé přeplatky budou převedeny do dalšího školního roku nebo na požádání vráceny zpět hotově nebo na účet.

Odhlašování – přihlašování obědů: předem ve školní jídelně, nebo nejpozději do 7:00 hod. ráno! Neodhlášené obědy nemohou být odečítány.

První den nepřítomnosti může být neodhlášený oběd vydán do vlastních nádob pouze v době od 10:45 do 11:15 hod. pro ZŠ ( zadní vchod do školní jídelny) a v MŠ po 12.hod.

PŘÍPADNÉ ZMĚNY V KONTAKTECH, BYDLIŠTI NEBO VE STRAVOVÁNÍ PROSÍME NAHLÁSIT CO NEJRYCHLEJI VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY!

Kontakt :
telefon do ŠJ: 722 207 002 nebo 321 695 873 a budete přepojeni (linka 106)
e-mail: jidelna@zskounice.cz

Martina Nováková – vedoucí školní jídelny
Dita Hybnerová – ekonomka ZŠ