ZŠ Kounice a inkluze II.

Naší základní škole byla poskytnuta dotace na projekt s názvem „ZŠ Kounice a inkluze II.“, reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012851“ financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů OP VVV ve výši 880.710,- Kč.

Cílem projektu je zřízení pozice školních asistentů, speciálního pedagoga a zajištění projektových dnů ve škole.