Učíme se vzájemně

Žáci osmé třídy prezentovali své znalosti o barokních památkách Kounic mladším páťákům. V hodinách výtvarné výchovy si osmáci nastudovali potřebné informace a vytvořili výukové plakáty, které jim při prezentaci pomohly. Pod vedením paní učitelky Moravcové si pak vyzkoušeli, jaké to je, stoupnout si před tabuli a předávat vědomosti. Páťáci byli vzorní a snažili se odpovídat na položené otázky. Doufáme, že si také něco nového zapamatovali.

Noc, kdy škola ožívá!

Jednou z nejhezčích akcí, do které se naše škola poprvé zapojila už v roce 2008, je celostátní projekt Noc s Andersenem. Od té doby ožila temná školní budova už třináctkrát. V roce 2015 a 2017 se totiž Andersen konal ve dvou termínech, pro každý stupeň zvlášť, tak tomu bude i letos. Každé noci předchází několikaměsíční … Číst dál…

Advent 2017

Video z vánočních akcí můžete zhlédnout zde. Další fotografie můžete najít i na webových stránkách některých tříd 1. stupně.