Historie školy

Historické dokumenty a fotografie

1660
První zmínka – v Kounicích se usadil kantor.

1666
Obnovení zpustošené školy Filipem Spignolou z Bruay, škola měla jednu třídu a nevíme, kde se nacházela.

1762
Zřízení nové školy nadační listinou Marie Terezie Savojské. Budova školy byla vystavěna z kamene na místě bývalé kořalny a měla doškovou střechu. Uvnitř byla jedna třída se 4
okny, kamna s pecí na chleba, jedna světnice pro učitele, kuchyňka a komora. Ve třídě bylo 7 dlouhých lavic, vlevo sedávala děvčata, vpravo chlapci, kterých bylo většinou více. V
čele stála dřevěná tabule, dřevěný kříž, psací stůl, dále byla ve třídě slabikovací tabule a rozvrh hodin.

1843
Dostavěna nová dvoupatrová budova školy (později pošta). V 1.poschodí byl byt učitele, nahoře 2 třídy. V zahradě studna a školní záhony, stará škola nevyhovovala vysokému počtu dětí.

1862
Vybírání školného, učitel také cvičil psy pro knížecí úředníky, chytal ptáky, zastával místo kapelníka.

1865
Školní knihovna – 535 svazků.

1891
Založen místní odbor Matice školské.

1900
Již 4 třídy pro děti z Kounic, Týnice, Cihelny, Vinice, Černík.

1928
Škola se stěhuje do zámecké budovy, 7 tříd pro 179 dětí z Kounic, Černík, Vykáně. V zámku byla také sborovna, školní kuchyně, šatna, dílna.

1939
Přibyla měšťanská škola v zámku.

1941
Škola zabrána německou armádou, výuka pouze v úterý, čtvrtek a sobotu.

1990
Požár zámku, škola se stěhuje postupně do hospody, sokolovny, myslivny, kabin na hřišti, obchodu.
Nakonec využívala 3 objekty: novou MŠ, bývalý obchod a 2. stupeň bývalou školu ve Vykáni. Navíc ještě sokolovnu v Kounicích pro výdej obědů, vařilo se v Poříčanech.

1999
Slavnostní otevření nové školy na místě bývalého koupaliště. 141 dětí, 13 učitelů, 1 vychovatelka družiny. 9 tříd, kapacita 222 žáků, 4 odborné učebny, školní kuchyň s jídelnou, školní družina. Možnost využívání fotbalového a tenisového areálu v blízkosti školní budovy.

2002
Škola vstupuje v listopadu do právní subjektivity, spojuje se se školní jídelnou.

2007
Postaveno víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

2008
Nová přístupová cesta ke škole s běžeckou dráhou.

2009
Navýšena kapacita školní družiny na 50 dětí.

2010
Škola organizuje oslavu 350 let školství v Kounicích

2013
169 dětí, 25 zaměstnanců – 14 učitelů, 2 vychovatelky školní družiny, psycholog, ekonomka, školník, 2 uklízečky, 4 pracovnice ve školní jídelně.

2014
Realizována přístavba 4 velkých učeben, škola má 182 žáků.

2015
Postavena sportovní hala, do které je ze školy přímý přístup, škola má 194 žáků, 25 zaměstnanců, 17 učeben: 9 kmenových, 5 odborných a 3 družiny.

2016
K zápisu je přihlášeno rekordních 40 žáků, za rok očekáváme dokonce 50, předpokládaný počet žáků v roce 2017 je 225, to je o 100 víc, než před dvaceti lety.

2019
Škola má rekordních 253 žáků.

2021
Škola má rekordních 283 žáků.

2024
Nástavba patra na přístavbu ZŠ. Nástavba má 5 nových odborných učeben.