Úprava ceny školního stravování pro školní rok 2019/2020

Vážení strávníci,

 

dovolte mi Vás informovat o nových cenách školního stravování platných od školního roku 2019/2020.

Poslední úprava cen školního stravování proběhla v roce 2013. Od té doby se v oblasti nákladů mnohé změnilo.

V období leden 2013 – duben 2019 vzrostl index spotřebitelských cen potravin o 83% a i přes toto zvýšení cen potravin, zejména v posledních měsících, školní jídelna dokázala do jisté míry stabilizovat sortiment nabízených jídel.

Na základě předpokládaného vývoje na trhu, kdy nelze očekávat pokles cen potravin, ale spíše jejich další nárůst, jsme byli nuceni zvážit otázku navýšení ceny školního stravování.

Zvýšení stravného je nezbytné také z důvodu dodržení výživových norem pro školní stravování dle vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb., o školním stravování. Nároky na poskytování výživově hodnotných potravin ve školním stravování se neustále zvyšují.

Úprava ceny školního stravování od září 2019 činí navýšení ceny za oběd pro ZŠ i MŠ o 2,- Kč, za dopolední svačinu v MŠ o 1,- Kč a za odpolední svačinu v MŠ o 1,- Kč.

Hlavním cílem ŠJ je spokojený a sytý dětský strávník.

 

 

Datum: 1.8.2019

 

Mgr. Ladislav Jedlička, ředitel školy

Martina Nováková, vedoucí školní jídelny