Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

  • 1. termín: úterý 14. dubna 2020
  • 2. termín: středa 15. dubna 2020

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  • 1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
  • 2. termín: pátek 17. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  • 1. termín: středa 13. května 2020
  • 2. termín: čtvrtek 14. května 2020

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou,
do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol
skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě
oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová
zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2020 podle § 62 odst. 3 školského zákona,
do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do
31. ledna 2020 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní
přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020, tento obor
však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

zdroj: http://www.msmt.cz/