Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021 na ZŠ Kounice, okres Nymburk

Zápis se uskuteční v přístavbě školy 3.4.2020.

Zápis začíná v 14 hodin podle časového rozvrhu, který je vyvěšen v mateřské škole v Kounicích.

Prosíme rodiče, kteří nebyli na informační schůzce, aby se do harmonogramu dopsali.

 

Potřebné doklady k zápisu:

1) rodný list dítěte

2) platný doklad zákonného zástupce (občanský průkaz, u cizinců pas)

 

Kritéria zápisu:

1) dítě s trvalým pobytem v Kounicích

2) dítě s trvalým pobytem ze spádové oblasti školského obvodu školy (Vykáň, Bříství)

3) dítě, jehož sourozenci již školu navštěvují

4) dítě navštěvovalo MŠ zřizovatele

 

Pro bližší informace můžete volat řediteli vždy ve středu od 9 do 10 hodin na telefonní číslo 774 041 523.