Dětský ilustrátor Adolf Dudek nás naučil kreslit…

V pondělí po jarních prázdninách do kounické školy zavítal známý český ilustrátor dětských knížek (a časopisu Sluníčko) pan Adolf Dudek. Tento autor ilustrací ve více než sto dětských knížkách připravil pro děti zábavné dopoledne s názvem „Nehulíme, kreslíme“, neboli velmi hravou formou ukázal páťákům a šesťákům jedno veliké tajemství – skoro vše se dá nakreslit pomocí čtyř základních geometrických tvarů, a to trojúhelníku, čtverce, obdélníku a kruhu. Zábavným učením je o tom přesvědčil na společných kresbách krajiny, města, postavy a také rychlého návodu, jaký je rozdíl v kresbě dětského a dospělého obličeje. Všichni se u toho moc a moc zasmáli a hlavně si odnesli jeden důležitý poznatek – když nás něco opravdu baví, je to vždy jednoduché a zábavné.