Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 (pro přijetí pro školní rok 2021/2022):

Informace ke konání jednotné přijímací zkoušky v tomto školním roce:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího
řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou takto (převzato z webu MŠMT):

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech,
je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pondělí 12. dubna 2021
2. termín: úterý 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: středa 14. dubna 2021
2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání
na dny:
1. termín: středa 12. května 2021
2. termín: čtvrtek 13. května 2021

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou
zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání
středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není
dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se
talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021 podle § 62 odst. 3
školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od
15. ledna do 31. ledna 2021 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15.
února 2021, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Přihlášky do oborů s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2020.

Přihlášky do oborů bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2021.

Přehled veletrhů vzdělávání a burzy škol můžete sledovat na následujícím odkazu:

https://www.stredniskoly.cz/burzy-skol.html

Příručku „Kam po devítce?“ si  můžete prohlédnout na následujícím odkazu:

https://drive.google.com/file/d/10eDTTEn3n3bSG46b5-YG6c_by4XSfXHI/view