INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že se od 27.2. 2021 zakazuje osobní přítomnost žáků všech ročníků ve škole.

Z těchto důvodů přechází i 1. a 2. ročníky na distanční výuku. Třídní učitelé Vám již poslali nebo pošlou podrobné informace včetně aktuálních rozvrhů.

Ošetřovné:

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení – podrobné informace naleznete na těchto webových stránkách – https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Družina:

Do odvolání vládního nařízení zrušena.

Obědy:

Prosím vyčkejte do čtvrtka 4.3., kdy po konzultaci se zřizovatelem a vedoucí školní jídelny vyhodnotíme, zda bude možné nabídnout obědy nejen pro cizí strávníky, ale i pro žáky do jídlonosičů.

USNESENÍ VLÁDY č. 200, č. 212 a č. 216.

 

S přáním pevného zdraví, Ladislav Jedlička.