Zápis dětí do 1. ročníku na školní rok 2021/2022 – v nouzovém režimu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními v souvislosti s pandemií COVID – 19 vydalo opatření k organizaci zápisu k povinné školní docházce pro rok 2021/2022.

Podle zmíněného nařízení se uskuteční zápis k povinné školní docházce bez přítomností dětí ve škole. Termín zůstává i nadále stejný a to 9. dubna 2021 od 14 do 17 hodin. Kdo využije datovou schránku nebo poštu, může posílat podklady k zápisu od 5.4. do 9.4.2021.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne dostavit k zápisu osobně, bude následující postup:

Před školou bude připravena sběrná místa s pedagogickými pracovníky, kteří budou odebírat dokumenty potřebné k zápisu (viz. níže). Prosíme rodiče, aby neopomněli dokumenty řádně vyplnit. Zejména nezapomeňte na kontaktní údaje.

Pokud bude vše v pořádku, bude Vám sděleno pořadové číslo, podle kterého do 21.4.2021 zjistíte, jak bylo rozhodnuto. Rozhodnutí bude zveřejněno na stránkách školy a na vstupních dveřích školy.

Zákonný zástupce přinese k zápisu:

1. Platný doklad totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz, u cizinců pas – kopie)
2. Rodný list dítěte (kopie)
3. V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (nejlépe kopií rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i tehdy, pokud je např. jeden z biologických rodičů dítěte omezován při výkonu svých práv.
4. Vyplněné a podepsané dokumenty potřebné k zápisu (viz. níže)!

Budete-li žádost posílat elektronicky.

Je možné podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání i bez přítomnosti zákonného zástupce ve škole a to elektronicky (datovou schránkou) nebo písemně poštou. Vždy k dokumentům přiložte i kopii rodného listu dítěte. Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

 

Žádáte o přijetí svého dítěte k základnímu vzdělávání v ZŠ Kounice?

Do školy dle výše popsaných podmínek doručte tyto dokumenty:
1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
2. Zápisní list + při elektronickém zápisu kopii rodného listu dítěte

Žádost o předčasné přijetí k základnímu vzdělávání?
Do školy dle výše popsaných podmínek doručte tyto dokumenty:

1. Žádost o předčasné přijetí k základnímu vzdělávání
2. Zápisní list
3. Doporučení příslušného poradenského zařízení (u dětí neplnošestiletých narozených od září do konce prosince) nebo Doporučení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře (u dětí neplnošestiletých narozených od ledna do června následujícího kalendářního roku) + při elektronickém zápisu kopii rodného listu dítěte

Žádáte o odklad povinné školní docházky?
Do školy dle výše popsaných podmínek doručte tyto dokumenty:

1. Žádost o odklad povinné školní docházky
2. Doporučení příslušného poradenského zařízení (pedagogicko – psychologická poradna)
2. Doporučení odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa

Při podání žádosti o přijetí či odklad školní docházky si prosím prostudujte informace o tom, co by mělo dítě před nástupem k povinné školní docházce zvládnout a jak toho docílit, případně jakými aktivitami lze dítěti pomoci v dalším rozvoji. Tyto informace jsou součástí žádostí o přijetí či odklad.

Kritéria zápisu:

1) dítě s trvalým pobytem v Kounicích

2) dítě s trvalým pobytem ze spádové oblasti školského obvodu školy (Vykáň, Bříství)

3) dítě, jehož sourozenci již školu navštěvují

4) dítě navštěvovalo MŠ zřizovatele

5) los

 

Pro bližší informace můžete volat řediteli vždy ve středu od 10 do 11 hodin na telefonní číslo: 774 041 523.

Všechny potřebné dokumenty k zápisu zde:

Žádost o odklad
Zápisní list
Přijetí k základnímu vzdělávání
Předčasné přijetí k základnímu vzdělávání
Desatero pro rodiče

Odkaz na rezervační systém: Rezervační systém