INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Vážení rodiče,

v následujících řádcích Vás seznámím s tím, jak bude škola od 12. 4. fungovat, jakým způsobem a kde se bude testovat, jak bude probíhat výuka, co je zakázáno a co povoleno.

Výuka:

Jaké ročníky se vrátí do školy k prezenční výuce? Jsou to všechny ročníky prvního stupně, ale ve škole může být přítomna vždy jen polovina tříd. Přistoupili jsme tedy na následující dělení.

12. 4. nastoupí k prezenční výuce 1. A, 2. A, 3. třída, 4.A a 5.A.  – online výuka pokračuje u 1. B, 2. B, 4. B a 5. B.

19. 4. nastoupí k prezenční výuce 1. B, 2. B, 4. B a 5. B – na online výuku nastupuje 1. A, 2. A, 3. třída, 4. A a 5. A.

Celá škola přejde na rozvrh prezenční. Hlavně na druhém stupni proběhnou velké změny. Věnujte tedy informacím od třídních učitelů pozornost.

– Ve škole je povinnost nosit chirurgické roušky (pro pracovníky je povinnost nosit respirátor),

– hygienické podmínky budou nastaveny stejně jako při posledním návratu žáků do škol (při příchodu do budovy bude desinfekce, která je i na každém umyvadle ve třídě, WC a v jídelně, bude se často větrat, bude podporována výuka ve venkovním prostoru školy),

– z mimořádného opatření vyplývá, že je i nadále zakázán zpěv a tělesná výchova.

Testování:

Žáci musí být z nařízení vlády dvakrát týdně testováni neinvazivními antigenními testy pro samoodběr.

Žák, který nebude testován, nebude přítomen při prezenční výuce. Jeho absence pak škola eviduje jako omluvené a škola žákovi poskytne pro distanční způsob vzdělávání podklady ve formě týdenních plánů.

Kdy se testování u žáků nebude provádět? 

 – žák doloží negativní výsledek RT – PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu, provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hodin

 – žák, který prodělal onemocnění COVID-19 a prokázal to potvrzením, které není starší 90 dní

 – žák nebo pracovník, který se prokázal potvrzením, že je očkovaný na COVID-19 a od druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní

Škola bude testovat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testování bude probíhat v kmenových učebnách pod dohledem třídního učitele a dalšího personálu školy první vyučovací hodinu.

Do školy byly distribuovány antigenní LEPU testy. Jedná se tedy o testy s jednodušším postupem vyhodnocování. Prosím zhlédněte následující video i s dětmi, ať jsou na situaci co nejvíce připraveny.
Co čeká žáka, popřípadě třídu, při pozitivitě testu? V tomto dokumentu.

Potvrzení pro kontrolní PCR test bude vystavovat škola.

Vládní nařízení povoluje osobní přítomnost zákonného zástupce při testování žáků prvního, druhého a třetího ročníku. Rodič musí mít respirátor a musí se prokázat negativním testem na onemocnění COVID – 19.

Družina:

Vzhledem k nastaveným pravidlům není škola schopna zajistit ranní družinu.

Odpolední družina bude v provozu do 16 hodin. Budou otevřeny skupiny pro 1., 2. a 3. třídy.

Skupiny se nesmí mísit.

Obědy:

Od 12. 4. budou automaticky nahlášeni všichni žáci z (1. A,2. A,3. ,4. A a 5. A).

Na oběd budou chodit třídy individuálně. Nedojde k mísení tříd, proto se výdej jídla může protáhnout oproti normálu. Rozvrh na oběd bude připraven na páteční mimořádné pedagogické poradě. Zákonní zástupci dostanou informace od třídních učitelů.

Žáci, kteří skončí v karanténě, mají nárok na oběd. Zákonní zástupci si ho mohou vyzvednout podle pravidel pro cizí strávníky.

Podrobnější informace u paní Martiny Novákové, vedoucí školní jídelny.

 

S přáním pevného zdraví Ladislav Jedlička, ředitel školy.