INFORMACE KE ZMĚNÁM V PROVOZU ŠKOLY OD 26. DUBNA

Vážení rodiče,

změny v rotační výuce nás zatím nečekají. Zásadní změna je pouze v typu testu, kterým se bude provádět samoodběr. Škole bude distribuován Singclean test. Na moravských školách byl tento test dodán bez stojánku na zkumavku. Snad nedopadneme stejně.
 

NÁSLEDUJÍ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

Výuka:

26. 4. nastoupí k prezenční výuce 1. A, 2. A, 3. třída, 4.A a 5.A.  – online výuka pokračuje u 1. B, 2. B, 4. B a 5. B.

3. 5. nastoupí k prezenční výuce 1. B, 2. B, 4. B a 5. B – na online výuku nastupuje 1. A, 2. A, 3. třída, 4. A a 5. A.

– Ve škole je povinnost nosit chirurgické roušky (pro pracovníky je povinnost nosit respirátor),

– hygienické podmínky budou nastaveny stejně jako při posledním návratu žáků do škol (při příchodu do budovy bude desinfekce, která je i na každém umyvadle ve třídě, WC a v jídelně, bude se často větrat, bude podporována výuka ve venkovním prostoru školy),

Testování:

Žáci musí být z nařízení vlády dvakrát týdně testováni neinvazivními antigenními testy pro samoodběr.

Žák, který nebude testován, nebude přítomen při prezenční výuce. Jeho absence pak škola eviduje jako omluvené a škola žákovi poskytne pro distanční způsob vzdělávání podklady ve formě týdenních plánů.

Kdy se testování u žáků nebude provádět? 

 – žák doloží negativní výsledek RT – PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu, provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hodin

 – žák, který prodělal onemocnění COVID-19 a prokázal to potvrzením, které není starší 90 dní

 – žák nebo pracovník, který se prokázal potvrzením, že je očkovaný na COVID-19 a od druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní

Škola bude testovat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testování bude probíhat v kmenových učebnách pod dohledem třídního učitele a dalšího personálu školy první vyučovací hodinu.

Co čeká žáka, popřípadě třídu, při pozitivitě testu? V tomto dokumentu.

Potvrzení pro kontrolní PCR test bude vystavovat škola.

Vládní nařízení povoluje osobní přítomnost zákonného zástupce při testování žáků prvního, druhého a třetího ročníku.

Družina:

Vzhledem k nastaveným pravidlům není škola schopna zajistit ranní družinu.

Odpolední družina bude v provozu do 16 hodin. Budou otevřeny skupiny pro 1., 2. a 3. třídy.

Skupiny se nesmí mísit.

Obědy:

Žáci budou automaticky nahlášeni. Rodiče prosím o kontrolu v aplikaci strava.cz.

Na oběd budou chodit třídy individuálně. Nedojde k mísení tříd, proto se výdej jídla může protáhnout oproti normálu.

Žáci, kteří skončí v karanténě, mají nárok na oběd. Zákonní zástupci si ho mohou vyzvednout podle pravidel pro cizí strávníky.

Podrobnější informace u paní Martiny Novákové, vedoucí školní jídelny.

 

S přáním pevného zdraví Ladislav Jedlička, ředitel školy.