INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17. KVĚTNA 2021

V pondělí 17. května se do školy vrací všichni žáci. 

Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu v plném rozsahu. Ruší se rotační výuka.

Odchody na obědy budou probíhat standardně (nebudou tvořeny zvláštní rozvrhy).

Testování všech žáků se bude provádět vždy 1x týdně a to v pondělí.

Žáci musí nosit po celou dobu výuky chirurgickou roušku (2 na celý den).

Během výuky se budou dodržovat platná hygienická nařízení (časté větrání, mytí rukou a používání desinfekce).

Od pondělí 17. 5. 2021 je zrušena skupina pro žáky rodičů vybraných profesí (IZS).

Družina:

Družina se vrací do standardního režimu.

Ranní družina bude od 7:10.

Odpolední družina končí v 16:15.

 

S přáním pevného zdraví Ladislav Jedlička