Zahájení školního roku 2018 – 2019

Školní rok bude zahájen v pondělí 3. září 2018 v 8.10 v budově základní školy v Kounicích.
Nejdříve před školou slavnostně přivítáme prvňáčky, ve svých učebnách potom žáci dostanou základní informace o novém školním roce. V úterý 4.9. 2018 bude výuka probíhat dle následujícího rozvrhu:

  • výuka I. a II. ročníků bude ukončena v 10:55
  • výuka ostatních ročníků bude ukončena v 11:50
    Žáci přihlášení na oběd a do ŠD mohou školní družinu využít.Pravidelné vyučování začne od středy 5. září 2018

    Ladislav Jedlička – ředitel ZŠ Kounice