ZŠ Kounice a inkluze III.

Naší základní škole byla poskytnuta dotace na projekt s názvem „ZŠ Kounice a inkluze III.“, reg. č. „CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019514“ financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů OP VVV ve výši 598.518,- Kč.
Cílem projektu je zřízení pozice školních asistentů a zajištění projektových dnů ve škole.