Aktuální situace na ZŠ COVID-19

Vážení rodiče,

někteří zákonní zástupci žáků sdělili v těchto dnech ZŠ Kounice, že jejich děti byly pozitivně testované na Covid-19. Bohužel tyto děti ještě stále nejsou zanesené v systému Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, a KHS tuto situaci i přes opakovanou urgenci neřeší.

Dle zákona 561/2004, Sb.,  § 184 ods. a) nemohou být spolužáci výše zmiňovaných pozitivně testovaných dětí posláni do karantény, resp. nemohou být přeřazení na distanční vzdělávání. Celou situaci se tedy snažíme řešit alespoň v rámci školy (po konzultaci s MŠMT).

Pokud by se taková situace opakovala, rádi bychom vás tímto požádali, abyste zvážili, zda pošlete své děti do školy. Domníváme se, že pro zklidnění situace by bylo nejlepší, kdyby děti zůstaly doma (nicméně škola tuto variantu nařídit nemůže). Taková absence by byla omluvená a probírané učivo by si žáci doplňovali samostatně tak, jako při běžné absenci (na základě informací v Google učebnách).

Pokud by doma zůstaly i přes nenařízenou karanténu všechny děti dané třídy, učitelé by (a to i přes to, že není pozitivně testováno více než 50% žáků třídy a karanténu nenařídila KHS) byli dětem k dispozici na každodenní nepovinné online výuce.

Obědy ve školní jídelně je třeba v případě takové nepřítomnosti žáka ve škole odhlásit individuálně.

Pokud žáci nebudou v karanténě, mohou si neodhlášené obědy vyzvedávat do přinesených jídlonosičů u zadního vchodu do školní jídelny.  V případě, že je dítěti Krajskou hygienickou stanicí nakázána karanténa, může jeho oběd vyzvednou jiná pověřená osoba.

Základní škola Kounice děkuje všem rodičům, kteří mají pochopení pro postup školy, a věříme, že situaci brzy opět vezme do rukou KHS, a škola bude moci postupovat podle nastavených pravidel.

Pro další informace sledujte webové stránky školy případně školní FB.

Mgr. Ladislav Jedlička, ředitel ZŠ Kounice