COVID – 19, aktuální informace

Vážení rodiče,

dnes jsem obdržel od KHS informace o třech pozitivně testovaných žácích z 5. B a 6. B (6. A je z důvodu rizikového kontaktu v karanténě). Díky zodpovědnosti zákonných zástupců daných žáků jsem o jejich pozitivitě věděl s několikadenním předstihem. Mohli jsme Vás tedy včas informovat, ale oficiálně jsem mohl konat až dnes. Krajská hygienická stanice má nařízeno, že může vydávat rozhodnutí o karanténních opatřeních až v době, kdy je žák oficiálně zapsán v jejich registru. Nabízel jsem KHS součinnost s tím, že mohu okamžitě předat informaci od zákonného zástupce přímo pracovníkům KHS o pozitivním záchytu. Na oplátku jsem požadoval, aby mi byl vystaven průvodní dopis pro rodiče a všem rizikovým kontaktům by byla nařízena karanténa a PCR test. Bohužel z výše popsaného důvodu toto není možné.

Kontaktoval jsem i pana Mgr. Michala Černého, ředitele odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT, který mi v této situaci jen podpořil náš postup v případě, že se dozvíme o pozitivně testovaném žákovi.

Postup ještě jednou shrnu v následujících bodech:

  1. škola zjistí, že je žák pozitivně testovaný
  2. informujeme všechny zákonné zástupce dané třídy, že je ve třídě pozitivně testovaný žák (bez ohledu na to, zda se KHS ozve)
  3. do doby než se KHS ozve, budeme všechny absence žáků, kteří budou omluveni od zákonných zástupců z důvodu ochrany zdraví svého dítěte, omlouvat
  4. těmto žákům budeme do Google učeben vkládat potřebné materiály k samostudiu (platí pro celý I. i II. stupeň)
  5. pokud by nastala situace, že do třídy žáci nenastoupí, přechází třída na online výuku, která není pro žáky povinná
  6. v případě, že žáci nastoupí do výuky, nabídneme zákonným zástupcům, že jejich děti otestujeme před výukou antigenními testy z našich zásob (testovat se budou jen ti žáci, od jejichž rodičů budeme mít písemný souhlas)
  7. toto nastavení bude vždy fungovat do doby, než se ozve oficiální cestou KHS
  8. pokud KHS rozhodne o karanténě třídy, přechází automaticky žáci na povinné distanční vzdělávání

Důvody, proč nemohu třídu bez vyjádření KHS poslat na online výuku, jsem popsal ve včerejším článku.

Doufám, že toto nekoncepční provizorium bude trvat jen krátce a vše se vrátí do zajetých kolejí. Nerad bych, aby se opakovala situace z loňského roku, kdy byla celá škola 10 měsíců uzavřena. Díky on-line výuce se velice prohloubily rozdíly mezi žáky a i ti, kteří to zvládli, nedosahují výsledků žáků, kteří měli možnost chodit prezenčně na výuku. Jsme svědky tvorby „kovidových dětí“ a narovnání těchto rozdílů nebude trvat krátký čas.

 

Děkuji všem rodičům za součinnost a porozumění.

Přeji hezký den.

S pozdravem Ladislav Jedlička