Přechod některých tříd na on-line výuku od 22. 11. 2021

Vážení rodiče,

obdržel jsem informace od KHS ohledně trasování a oznamuji Vám, že v pondělí 22. 11. 2021 musí přejít na distanční výuku 2. A, 7. a 8. třída.

Podrobné informace s průvodními dopisy od hygieny Vám pošlou třídní učitelé.

 

Přeji Vám pevné zdraví.

S pozdravem Ladislav Jedlička