INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ KE ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022

Vážení rodiče,

v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí.
Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci

Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole:
– žák, který má pozitivní test, odchází na konfirmační PCR test
– spolužáci zůstávají ve výuce (každý následující den bude v této třídě prováděno testování a to do doby, než bude znám výsledek konfirmačního testu)
– spolužáci zároveň po celou dobu musí dodržovat přísnější režimová opatření
a) ochrana úst po celou dobu výuky
b) skupina se nedělí – zůstává homogenita dané skupiny

Všechna ostatní režimová opatření zůstávají stejná.

S pozdravem Ladislav Jedlička