Historie plavání na 25 metrů na ZŠ Kounice 1.10.1983 – 30.6.2022

Pokračuji plaváním na 25 metrů volným způsobem.
Již od počátku mého působení na škole bylo pravidlem plavání pro první stupeň v plavecké škole v Nymburce a já se snažil dostat i ostatní žáky do bazénu alespoň jednou za rok a změřit jim čas na jeden bazén. To se mi daří i v dnešní době.
Dříve děti plavaly v požárních nádržích v Kounicích, Vykáni, Bříství / zbyla jen poslední/, dnes se cáchají v privátních bazéncích a tam se rychle plavat nenaučí!
Převážná většina výkonů je z městského bazénu v Nymburce, část z druhého nymburského bazénu, něco z požární nádrže ve Vykáni a od roku 2006 z městského bazénu z Čelákovic. V lech 2020 – 21 se kvůli covidu neplavalo.

Celkem uplavalo 25 metrů 544 chlapců a 529 děvčat.
Pod 17 sekund plavalo 41 chlapců a tři dívky.
Pod 20 sekund plavalo 178 chlapců a 44 děvčat.
Pod 25 sekund plavalo 340 chlapců a 200 děvčat.
Rekordy drží :
Lucie Lásková 21.3. 2014 z Čelákovic 15,8 s
Jiří Hlavinka z 10.6.2022 z Čelákovic 11,6 s

Výsledky najdete zde!

8.8. skok vysoký

Jaroslav Urban