Nová informatika – Národní plán obnovy

Od začátku tohoto školního roku se předmět informatika na naší škole vyučuje dle školního vzdělávacího programu – Učíme se pro život, upraveného dle revidovaného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Díky finančním prostředkům poskytnutým fondem Evropské unie – Next generation EU (neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Národního plánu obnovy – pro základní školy a gymnázia na učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence) je naše škola vybavena 3D tiskárnou Prusa i3 MK3S, multifunkční sadou kódovatelných robotů Sphero BOLT, stavebnicí VEX GO pro sestavování robotů, programovatelnými roboty iRobot, 3D pery a příslušenstvím k těmto pomůckám.

Naši žáci si vyzkoušeli, jaké to je pracovat s 3D perem. Podařilo se jim vytvořit například sněhovou vločku, nebo dokonce i hrací kostku!