Úplata za využití ŠD ve II. pololetí

Od 13. 2. vybíráme peníze za využívání ŠD. Částku 150,- Kč uhradíte u vychovatelek, které se starají o vaše děti. Částku 850,- Kč plaťte prosím převodem na účet školy: 51-5660760227/0100. Je nutné vždy uvést variabilní symbol – 92022 a do poznámek uveďte jméno vašeho dítěte.