Vstup do školy

Z důvodu zvýšení bezpečnosti žáků budou od pondělí 6. března vstupní dveře v době, kdy není na vrátnici přítomen školník, zamčeny. V důležitých případech a při vyzvedávání dětí ze ŠD je třeba použít zvonek.

Žádáme rodiče, aby na své děti čekali před školou a nevstupovali do šaten.

Děkujeme za pochopení.