SEVERSKÝ VEČER

13. Noc s Andersenem v kounické škole

Po čtyřleté přestávce proběhl 5. dubna v naší škole již třináctý ročník Noci s Andersenem.
Jedná se o akci, která má podpořit zájem dětí o čtení knížek. Program Noci s Andersenem je
pokaždé jiný a je vždy překvapením.

Každým rokem se naše škola rozrůstá, a tak počet dětí, které se mohou akce zúčastnit, je
omezený. Proto se organizátoři dohodli, že o výběru si rozhodnou samy děti. Zájemci o účast
museli ve školní knihovně za pomoci knížek zvládnout čtenářský kvíz. Večerního
dobrodružství se nakonec zúčastnilo padesát šest dětí.

Tentokrát se děti během večera vypravily na výlet do severských zemí. Nejdříve si ověřily své
zeměpisné znalosti a zkusily přiřadit k zemím správné vlajky, hlavní města a typické
zajímavosti. Velkým překvapením hned v úvodu večera byla návštěva samotného pana
Andersena, který za námi přijel až Dánska. Slavnostní zahájení, při kterém jsme si mimo jiné
připomněli sté výročí narození ilustrátorky Heleny Zmatlíkové, nám však málem překazila
neobvyklá událost. Do budovy školy vtrhl rozzuřený medvěd. Naštěstí byl na blízku statný
Viking, který nás před šelmou ochránil. Nikomu se nic nestalo, a tak večerní program mohl
pokračovat dál rozdělením dětí do skupin pojmenovaných podle jednotlivých severských
zemí.

Po dramatickém zahájení nás čekala první četba z knihy Ela v zemi trollů. Ve svých
vzpomínkách nás hrdinka knížky zavedla až na daleký Island. Zápisky z deníku doplnila
krásnými fotkami  úžasné islandské přírody. Hned potom si děti ve skupinkách vymyslely
vlastní příhody z cest po své zemi, Dánsku, Švédsku, Norsku a Finsku.

Při čtení z knihy Astrid Lindgrenové jsme si poslechli úsměvný příběh o Emilovi, který strčil
hlavu do polévkové mísy. Protože nám při poslechu této ukázky vytrávilo, pustili jsme se do
přípravy tradičních obložených chlebů s rybí pomazánkou. Po vydatné večeři si děti
vyzkoušely zručnost při turnaji ve švédské hře Mölkky.

Severské země jsou známé svou vikingskou minulostí, a proto nám poslední příhodu přečetl
malý Viking Vik. Přestože nebyl ani silný, ani rychlý, podařilo se mu přelstít zlého vlka vlastní
chytrostí. Chytrost a nebojácnost museli kluci a holky prokázat v posledním nejnapínavějším
úkolu. Světla svíček je dovedla do tajemné trollí jeskyně. Zde museli vyluštit záhadný vzkaz,
který jim pomohl získat cennou trofej – část obrazu. Ze všech dílů se jim nakonec podařilo
sestavit obraz velkého Vikinga, který jim bude Večer s Andersenem připomínat.

Než se děti rozešly domů, přišel se s nimi rozloučit pan Andersen. Na památku jim přinesl
několik knížek do školní knihovny a krásné záložky. Večer plný zajímavého čtení a tvořivých
činností všem rychle utekl.

Velmi nás těší, že si děti akci užily a že mají chuť přihlásit se příště znovu. Pro nás je to
známkou toho, že veškerá práce a úsilí, které jsme vymýšlení a přípravě této akce věnovali,
má smysl. Závěrem též chceme poděkovat paní starostce Sochorové za velkou podporu při
realizaci.

Za celý realizační tým zapsala Mirka Roudnická.

Přikládám podrobnou fotogalerii zde a zde.