Kontakty na ŠPZ a odborníky v péči o dítě

Poradenská zařízení:

Pedagogicko – psychologická poradna Středočeského kraje:
Kolín:
Adresa: Jaselská 826, 280 02 Kolín
Telefon: 321722116
Mobil: 605917720
e-mail: kolin@pppsk.cz

Český Brod:
Adresa: Sokolská 1313, Český Brod
Telefon: 321623887

Nymburk:
Adresa: Masarykova 895, 288 00 Nymburk
Telefon: 325512667
Mobil: 774322553, 774322554
e-mail: nymburk@pppsk.cz

PPP Český Brod (při ZŠ Žitomířská)
Adresa: Náměstí Arnošta z Pardubic 12, 282 01 Český Brod
Telefon: 734 152 689
e-mail: kecova.v@zszitomirska.info

SPC:
SPC při ZŠ praktické pro mentálně postižené
Kutnohorská 179
280 02 Kolín
tel: 321 723 092

SPC pro mentálně postižené
Školní 291
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
tel: 326 911 489

SPC Poděbrady
Karla Čapka 794
290 01 Poděbrady
Tel.: 325 517 9310-1

Soukromá speciálně pedagogická péče:
Mgr. Radek Vonášek
Soukromá praxe speciálně pedagogické rehabilitace a reedukace (grafomotorika)
Ulice ČSA 29/11
289 22 Lysá nad Labem
Tel.:773 687 118

Zuzana Viktoriová
U Vodárny 1935
289 22 Lysá n.L.
Tel.: 603 735 761
e-mail: zuzana.viktori@seznam.cz

Psychiatrie, neurologie, logopedie
Dětská psychiatrie:
Dětská psychiatrická klinika FN Motol
V Úvalu 84, Praha 5
tel.: 224 433 400, ambulance: 224 433 840

MUDr. Viktor Hartoš
Smetanova 764, Kolín
tel.: 603 288 822
viktor.hartos@gmail.com

MUDr. Patricie Kollárová
Národní 339, Praha 1
tel.: 222 075 562

MUDr. Stegerová
Kosmonosy, Linhartova 243
tel.: 725 574 574
mstegerova@gmail.com

ADITEA s.r.o.
MUDr. Schmidtová Lublaňská 20/125, Praha 2
tel.: 608 331 242
mail: info@aditea.cz

Dětská neurologie:
Klinika dětské neurologie FN Motol
V Úvalu 84, Praha 5
tel: 224 433 301

MUDr. Nemeškalová
Kolín, Tylova 129
tel: 321 722 552 nebo 321 720 140

Logopedie:
Mgr. Zuzana Lebedová
Kollárova 221, Český Brod
tel.: 777 970 421,
mail: zuzana.lebedova@email.cz

Mgr. Marešová, Dr. Pácalová
Budova Železniční polikliniky nebo Poděbrady
Boleslavská 1854, Nymburk nebo Za Nádražím 763
tel.: 321 022 268 nebo 602 269 690

Mgr. Vonášková (Chotěborová)
klinická logopedie, Husovo náměstí 24, Lysá nad Labem
tel.: 607 534 180

Mgr. et Mgr. Iva Bajtlerová
klinická logopedie, Husova 61, Poděbrady
tel.: 734 210 312

Mgr. Jana Králová Doušová
soukromé logopedické a speciálně pedagogické poradenství
Moučná 1298, Poděbrady
tel.: 606 155 830

Psychoterapie + klinická psychologie:
Terapeutické centrum Modré dveře, klinický psycholog pro děti
PhDr. Helena Schejbalová
Kostelec nad Černými lesy
tel.: 702 090 603

PhDr. Hospodková
Okružní 2160, Nymburk
tel.: 325 531 118

PhDr. Hana Čápová
Železniční poliklinika, Nymburk
tel.: 604 503 473

Zdravotně terapeutické centrum Jirny
tel.: 228 805 858

Mgr. Zuzana Kováříková
tel.: 774 245 141