Navýšení ceny stravného od 1.7.2023

Vážení strávníci, zákonní zástupci,

v návaznosti na nárůst nákladů, které se odráží v konečné ceně stravování, jsme nuceni přistoupit ke zvýšení cen stravného pro všechny strávníky školní jídelny a to od 1.7.2023.

Věříme, že se nám díky zvýšení cen podaří zachovat pestrost a kvalitu nabízené stravy. Současná cena je bohužel, nadále neudržitelná. Zvýšení stravného je nezbytné také z důvodu dodržování výživových norem pro školní stravování dle vyhlášky MŠMT o školním stravování č. 107/2005 Sb.

KALKULACE STRAVNÉHO OD 1.7.2023
strávník věk průměrná velikost porce masa v syrovém stavu přesnídávka oběd – potraviny svačina nápoje cena celkem průměrná měsíční záloha
děti MŠ do 6 let 50 g 11,- Kč 27,- Kč 10,- Kč 4,- Kč 52,- Kč 1060,- Kč
od 7 let 60 g 11,- Kč 33,- Kč 10,- Kč 4,- Kč 58,- Kč 1180,- Kč
děti ZŠ 7-10 let 60 g 33,- Kč 33,- Kč 640,- Kč
11-14-let 70 g 35,- Kč 35,- Kč 670,- Kč
15 a více 80 g 37,- Kč 37,- Kč 710,- Kč
CS 100 g 48,- Kč 72,- Kč 1470,- Kč

Cena stravného pro žáky je stanovena vyhláškou MŠMT v příloze č. 2.

ČÍSLO ÚČTU: 51-5660760227/0100

VARIABILNÍ SYMBOLY ZŮSTÁVAJÍ STEJNÉ.

Pro externí strávníky je nově možnost úhrady obědů nejen hotově, ale i převodem na účet školy. V případě zájmu o platby převodem, je třeba požádat o variabilní symbol ve školní jídelně.

Děkujeme za pochopení.

Martina Nováková, vedoucí školní jídelny