Den v přírodě 2023

V úterý 27. 6. 2023 se uskutečnil na naší škole za krásného slunečného počasí tradiční Den v přírodě.

Ráno se žáci s učiteli shromáždili na školním hřišti, kde byli rozřazeni do celkem 25 týmů složených z žáků 1. až 8. ročníku. Ti se odebrali na trasu závodu, kde na celkem 10 stanovištích, které obhospodařovali učitelé spolu se žáky 9. třídy, plnili různé úkoly.

Jednalo se například o ochranu člověka při nebezpečných situacích, překonávání překážek, dopravní výchovu, orientaci v terénu, první pomoc, třídění odpadu a střelbu ze vzduchovky, poznávání rostlin a živočichů.

Do 12:30 se všechny týmy vrátily ke škole a na nástupu byly vyhlášeny výsledky a všichni žáci včetně organizátorů byli odměněni sladkostmi.

Vítězné družstvo s číslem 22 získalo 90 bodů ze 100 možných. Vítězům Kristýně Zoubkové, Tadeáši Táborskému, Lukáši Jedličkovi, Kryštofu Čechovi, Stele Šturmové, Marii Kozové, Nele Havlíčkové, Karolíně Turkové a Radimovi Šachovi gratulujeme.

Kompletní výsledky zde.

Kompletní fotogalerie zde.